Neslo logo.png

Fra plante til plagg 

Et prosjekt om å lage tekstil av brennesle

VI I PROSJEKTET

Kristine Bjoner.jpg

Kristine Bjoner, Raffina as  

Kristine er tradisjonsbærer og prosjektets bauta! En tradisjonsbærer er en fagperson som har lært sitt håndverk gjennom direkte kunnskaps overføring fra hånd til hånd bakover i tid. Det er så en må ule mot månen!

Opplæring i nettelduk making har Kristine fra Eli Reistad (1944 - 2004) fra Steinkjer, Margaretha Nilsson (1904 – 2001) fra Sverige og Per Ward (1925 – 2005) fra Strådalen. Eli Reistad lærte netteldukfaget fra datidens tradisjonsbærere under sin hovedoppgave på 1970 tallet. Kunnskapen førtes videre til Kristine tidlig på 1990 tallet; først via kurs og senere dyrket og bearbeidet de både vennskap, stornesle og lin i mange sesonger. Fra Margaretha Nilsson i Brunflo i Sverige lærte Kristine å utvinne fiber av lin, nesle, lindebast og industriell hamp.  Per Ward i Strådalen lærte Kristine å spinne neslefiber til fiskesnøre. Han brukte også planten til binding av husgeråd, supplering til garn og tråd og til å tette tømmerveggene med.

Kristine er gårdbruker og bedriftsøkonom med  MBA i økologisk økonomi. Utdanningen innen kunst og håndverk har hun fra Seljord Folkehøgskule og HiNT, etterfylt av en rekke kurs innen ulike håndverksteknikker i plantefiber, sølv og tre. De siste 15 årene har Kristine jobbet med formidlingsoppdrag på museer og arrangert plantefargingskurs både på gården sin og digitalt.

IMG_20210910_232150.jpg

Fride Kramer Riseng, Tyll & Tøys 

I 2018 begynte jeg å lage brenneslegarn. I takt med at kjærligheten til håndverket vokste, ble jeg kjent med plantens egenskaper og utallige bruksområder og tror den kan ha dagsaktualitet langt utover suppe og strikkesokker.

 

Jeg er initiativtager, pisk og potet i prosjektet: I to år skal jeg være Kristines skygge når jeg dokumenterer hennes arbeid i prosessen fra plante til plagg. Men jeg skal også finne flere metoder, merbruk og kulturell kontekst i gamle og nye kilder. ​Bak meg har jeg lang fartstid innen kulturfaglig arbeid. Utdannelsen har jeg fra Klær & kostymer på Kunst- og Håndverkskolen (KHIO) og kulturledelse fra Oslo Met.

Kjetil Storeheier Nordheim_3.jpg

Kjeti Storeheier Norheim, Norsk Håndverksinstitutt

Norsk Håndverksinstitutt er Norges svar på Galtvort; I tråd med UNESCO's konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven ivaretar de verdifulle håndverkstradisjoner som er i ferd med å forsvinne. Dette gjøres gjennom dokumentasjon og bevaring av håndverket som kunnskap, kultur og yrke. I tillegg fremmer de samfunnets kjennskap til kulturarv og håndverkstradisjoner. ​Under instituttet ligger  en håndverksstipendiatordning med seks løpende 3-årige stipend, en prosjektportefølje på 30-40 løpende dokumentasjons- og opplæringsprosjekter, sekretariatet for små og verneverdige fag, samt håndverks registreret og bransjenettverket Løfte håndverket. Norsk Håndverksinstitutt er også akkreditert NGO (ikke-statlig organisasjon) for UNESCO, og samarbeider med Kulturrådet om oppfølging av konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven. Instituttet er finansiert av oppdragsgiverne Kulturdepartementet og Utdanningsdirektoratet. 

Kjetil Storeheier Norheim er rådgiver og vår mann i prosjektet.

Aud Harstad Bakken_Fra plante til plagg.jpg

Aud Harstad Bakken, Drammen og Opland Husflidsforening

 

Drammen og Opland Husflidsforening ble stiftet i 1902 under formålet:

«.. at fremme distriktets husflid, virke til dens Forædling og vække interesse for dens Frembringelse.» Fortsatt fremmer foreningens medlemmer innsikt og læring av husflidstradisjoner kombinert med nye teknikker og trender. De arbeider for kvalitet, nøyaktighet og verdien som ligger i å lage noe selv.

 

Prosjektarbeidet vi foregå på Ryghsetra ved Hagatjern, hvor det hver første helg i juli arrangeres slåttekurs. Området, som har status som kulturlandskap av nasjonal verdi, er trolig en av de største intakte slåttenger som er kjent i Norge og er i tillegg vurdert til å ha høy kulturhistorisk og botanisk verdi.

 

Aud Harstad Bakken er vår «slåttekar» som sendt fra himmelen.